Å leve med

Kroniske sykdommer eller andre langvarige helseutfordringer er noe som mange mennesker og pårørende lever med.
I perioder kan det oppleves som tungt eller til og med overveldende. Det er normalt at mennesker reagerer på ulikt vis når de har store belastninger i sitt liv. Typiske reaksjoner hos mennesker i slike situasjoner kan være angst eller depresjon, sorg, vansker med å akseptere en forandret livssituasjon, avhengighet som spiseforstyrrelser, eller utmattelse.
Å oppsøke hjelp fra en psykolog med kunnskap om utfordringene en står ovenfor, kan hjelpe på veien til mer aksept og følelsen av å leve et godt liv.

Om meg

Helt fra jeg begynte å studere psykologi i 1990, har jeg hatt en stor interesse for å hjelpe mennesker som opplever psykisk belastning på grunn av medisinske utfordringer. Jeg har 25 år terapeutisk erfaring som psykolog med diagnoser som diabetes, revmatiske sykdommer, kreft, smerte, demens, utmattelse og CFS/ME og sjeldne diagnoser.
Mitt mål med terapi er alltid at du vil kunne oppleve økt livskvalitet gjennom terapien.

Bare ta kontakt hvis du lurer på om jeg kan hjelpe deg med de utfordringene du opplever i ditt liv.


Medlem av:

portrett Susanne Berntsen